Platby a příspěvky

PLATBY A PŘÍSPĚVKY

PLATBY A PŘÍSPĚVKY

PLATBA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

CENY STRAVNÉHO

PŘÍSPĚVEK DO KLUBU RODIČŮ


 

Možnosti placení školného a stravného

 Úhradu stravného provádějte:

 • složenkou
 • nebo jednorázovým příkazem na účet:

43 - 3849070247 / 0100 (platí se zálohově na příslušný měsíc – v září na září)

 • hotově ve výjimečných případech po dohodě z vedoucí školní jídelny pí. Vítkovou

 Úhradu za školné složenkou, jednorázovým příkazem nebo trvalým příkazem na účet:

51- 6496080207 / 0100  –  částka se během školního roku nemění.
Úplata za předškolní vzdělávání je na období od 1.9.2019 do 31.8.2020 stanovena na 450,- Kč měsíčně.
 • Školné neplatí předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou

 
Školné i stravné nutno uhradit do 15. dne v měsíci!

 

(příklad MŠ Klapálka - třída pastelka - září - rok2017=110917)

MŠ Klapálka – školka č.1

 • třída č. 1 Pastelka
 • třída č. 2 Čtyřlístek
 • třída č. 3 Zvoneček
 • třída č. 4 Sluníčko
 • třída č. 5 Kopretina

MŠ Mikovická – školka č. 2

 • třída č. 1 Hvězdička
 • třída č. 2 Sluníčko
 • třída č.3 Mráček
 • třída č. 4 Měsíček
 • třída č. 5 Kytička
 • třída č. 6 Lvíčata
 • třída č. 7 Žabičky

Seznam dětí s variabilním symbolem, specifickým symbolem a částkou za stravné a školné visí na nástěnce každé třídy nejpozději 6. v měsíci.


Ceny stravného:

Děti 3–6 let
32,- Kč 
přesnídávka       8,- Kč
oběd 17,- Kč
svačina 7,- Kč

 

Děti 7–10 let
34,- Kč
přesnídávka 8,- Kč
oběd 19,- Kč
svačina 7,- Kč

 

 • Děti, které jdou domů po obědě, dostávají náhradní svačinu.
 • Děti si nesmí nosit do MŠ žádné jídlo ani pití!

Příspěvek do Klubu rodičů:

Výše příspěvku bude odhlasována rodiči na třídních schůzkách a následně se vybírá hotově (ale lze také převodem na účet)  na jednotlivých třídách ve stanoveném termínu.

Číslo účtu KRPŠ MŠ Mikovická : 107-872290287 /0100

Číslo účtu KRPŠ MŠ Gen. Klapálka - ....................................Vedoucí ŠJ : Lenka Vítková
MŠ Gen. Klapálka : tel. 315 723 709
MŠ Mikovická:  tel.  315 723 692
Hospodářka školy: Michala Zázvorková, email: msklapalka.zazvorkova@seznam.cz
Schválil: Bc.Jitka Jírová, ředitelka školy 


 

© 2020 Mateřská škola Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka , příspěvková organizace, msklapalka@tiscali.cz
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz