Foto 1
Vítejte na stránkách naších školiček
Foto 4Foto 5
Aktuality
06.05.2019 - UPOZORNĚNÍ na letní prázdninový provoz

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ MŠ GEN. KLAPÁLKA

UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE Z MŠ GEN. KLAPÁLKA DO MŠ Dr. E. BENEŠE
Prázdninový provoz od 1. 7. 2019 – 31. 7. 2019 bude zajištěn pro děti pracujících rodičů v MŠ Dr. E. Beneše pouze do naplnění kapacity a předem uhrazeného školného 600,-Kč + zálohu na stravné 660,-Kč a OŠD 700,- Kč na č. účtu 115-7776350237/0100 až po obdržení V.S. z MŠ do 20. 6. 2019. Docházku a vyplněné žádosti odevzdejte pí. učitelkám na své třídě do 31. 5. 2019. Další informace naleznete na webových stránkách školy. www. msbenese.cz

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ Z MŠ Dr. E. BENEŠE
Prázdninový provoz od 1. 8. 2019 – 31. 8. 2019 bude zajištěn pro děti pracujících rodičů v MŠ Mikovická pouze do naplnění kapacity a předem uhrazeného školného 500 Kč na č. účtu 51 – 6496080207/0100 až po obdržení V.S. z MŠ do 20. 6. 2019. Docházku nahlaste pí. učitelkám na třídě do 31. 5. 2019.

Přihlášeným dětem se školné nevrací. Na později přihlášené děti, nebo po termínu splatnosti uhrazené poplatky nebude brán zřetel.


 

27.03.2019 - ZÁPISY DO MŠ

Zápis do MŠ Gen. Klapálka (MŠ Mikovická) proběhne ve dnech
9. 5. a 10. 5. 2019 od 9.00 hod. do 14.00 hod. na třídě:
 

  • V MŠ Gen. Klapálka na třídě  „ZVONEČEK“  (žlutý pavilon  -  prostřední budova vchod ze zahrady)
  • V MŠ Mikovická na třídě „ŽABIČKY“ (poslední vchod v ulici)


KRITÉRIA PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

  1. Děti ze spádové oblasti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (zákonná povinnost)
  2. Dle věku dítěte (řazení od nejstaršího k nejmladšímu dítěti)
  3. Při nedostatečné kapacitě dané mateřské školy mají přednost k přijetí děti ze školského obvodu dané mateřské školy
  4. Řádné očkování podle očkovacího kalendáře u dětí, pro které není předškolní vzdělávání povinné (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
  5. Zákonní zástupci musí mít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte!

15.01.2019 - Vydávání potvrzení o výši nákladů za MŠ

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za rok 2018 budou vydávány od 21.1. 2019 na třídách.


 

06.09.2018 - PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ

Pro přeplatky za stravné dětí, které nastoupily do ZŠ, kontaktujte vedoucí školní jídelny p. Vítkovou na emailu: lenkavitkova.ms@seznam.cz


 

01.09.2018 - Začátek školního roku 2018 -2019

Školní rok začíná 3.9.2018

Informace o umístění dětí na jednotlivé třídy najdete na nástěnkách v MŠ.

Podívejte se ► Co potřebuje vaše dítě do MŠ


 

31.08.2018 - DOCHÁZKA DO MŠ A OMLOUVÁNÍ DĚTÍ
Docházka do MŠ je do 8.00 hodin. Pokud chcete omluvit své dítě, či nahlásit případně pozdější příchod (např. lékař),
volejte do své MŠ do 7.45 hodin!

Po 8.00 hodině se již nahlašují stavy dětí do stravovny.
Pozdější telefonáty a příchody  již narušují další práci na třídách.
Děkujeme vám za pochopení.
Dlouhodobější nepřítomnost (uvolnění nad 2 dny) - můžete omlouvat předem vyplněnou žádostí o uvolnění, kterou předáte na své třídě
► ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ KE STAŽENÍ - žádost zák.zástupce o uvolnění žáka na 1 a více dní ke stažení

30.08.2018 - Žádost o uvolnění dítěte z MŠ ke stažení

Žádost o uvolnění dítěte z MŠ 
Žádost zákonného zástupce o uvolnění dítěte z povinného  předškolního vzdělávání na  jeden a více dnů


► Žádost o uvolnění k vytištění


Uložit

01.11.2017 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
.
info o projektu zde
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.


01.09.2017 - Dotazy a informace ŠKOLNÉ nebo STRAVNÉ

Dotazy a informace ohledně ŠKOLNÉHO nebo STRAVNÉHO prosíme neřešte telefonicky, ale zde:

ŠKOLNÉ a omlouvání dlouhodobější nepřítomnosti dítěte   ► msklapalka.zazvorkova@seznam.cz
STRAVNÉlenkavitkova.ms@seznam.cz

Podklady k platbám budou aktuálně vyvěšené na nástěnkách jednotlivých tříd


UložitUložitUložitUložitUložit

01.01.2017 - Konzultační a návštěvní hodiny pro rodiče
  • Ředitelka školy MŠ Klapálka - po telefonické dohodě
  • Zástupkyně MŠ Mikovická  - po telefonické dohodě
  • Vedoucí stravovny -  po telefonické dohodě

06.11.2015 - FOTO z posledních akcí MŠ
08.10.2014 - Jak vypadá den paní učitelky a dětí v MŠ

Jeden den paní učitelky a dětí v MŠ - Mnozí rodiče se mylně domnívají, že pracovní náplň učitelky mateřské školy spočívá v tom, že děti ve školce hlídá. Spousta nezasvěcených lidí nemá vůbec představu, co obnáší profese učitelky MŠ, asi tak, jako učitelky nemohou mít přesný obraz o povoláních ostatních. Úkolem následujícího článku je: přiblížit, jak vypadá běžný den učitelky MŠ a její další pracovní náplň.


01.09.2013 - NAŠI SPONZOŘI, kteří nám pomáhají
29.10.2011 - 35. narozeniny naší školky
Mateřská škola Generála Klapálka oslavila své  35.narozeniny.
 Právě před tolika lety, přesně 15. listopadu 1976, byla naše školka poprvé otevřena a vítala své první žáčky. Jméno dostala podle nového sídliště Zátiší - ,,8.MŠ v Zátiší“.
Čas utíká a mění se vše kolem nás. Z dětí, které tenkrát školku navštěvovaly, jsou rodiče a z rodičů, kteří vodili své ratolesti, již babičky a dědečkové. I naše školka se změnila. Oblékla se do nových veselých šatů, rozrostla se o další třídy, také vybavení odpovídá nové době. Jen děti jsou stále stejné – veselé, hravé, upovídané, dychtící po nových zážitcích, poznatcích i laskavém slovu či pohlazení, prostě prima.© 2019 Mateřská škola Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka , příspěvková organizace, msklapalka@tiscali.cz
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz