AKTUALITY

AKTUALITY

Zde najdete aktuální informace, zprávy a upozornění...

29.6.2020 - LETNÍ PRÁZDNINY -  Uzavření MŠ 2020

12.6.2020 - Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy - zápis 2020

  • Příloha č. 1 - seznam přijatých dětí;
  • Příloha č. 2 - seznam nepřijatých dětí;
  • Příloha č. 3 - seznam přijatých do MŠ Gen. Klapálka;
  • Příloha č. 4 - seznam přijatých do MŠ Mikovická - odloučené pracoviště

18.05.2020 - Informace ohledně plateb za kurzy keramiky a angličtiny

info v dokumentech níže06.05. 2020 - OTEVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče,
s účinností od pondělí, 11. května 2020, v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a se souhlasem zřizovatele - města Kralupy nad Vltavou, obnovuje mateřská škola Gen. Klapálka svůj provoz.
Upozorňujeme rodiče, že provozní doba v MŠ Gen. Klapálka je od 6.30 hod. a v MŠ Mikovická od 7.00 hod.
Žádáme rodiče, aby věnovali pozornost všem ORGANIZAČNÍM pokynům, které jsou vám ZDE k dispozici a ke stažení

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ke stažení


20.04.2020 - Informace k ZÁPISU dětí do MŠ - zápis 2020

Vážení rodiče,
oznamuji změnu v organizaci zápisu do MŠ Gen. Klapálka a MŠ Mikovická z důvodu mimořádného opatření. Zápis proběhne z těchto důvodů pro obě MŠ bez účasti dětí a jen na MŠ Gen. Klapálka - ředitelna .

Místo zápisu: MŠ Gen. Klapálka - prostřední žlutý pavilon ředitelna pro obě MŠ.
Zápis 15.5. 2020 ukončen.

Ti co nemají možnost přihlášku vytisknout, bude k vyzvednutí v prostřední budově MŠ Gen. Klapálka, žlutý pavilon na dveřích MŠ nebo ve vestibulu MŠ ve dnech od 4. 5.- 15. 5. 2020 v časech od 9 - 14 hod.

Co potřebujete k zápisu:

  • Vyplněná přihláška k zápisu + Čestné prohlášení (nyní je součástí přihlášky a nahrazuje lékařské potvrzení)
  • Prostá kopie rodného listu dítěte
  • Prostá kopie očkovacího průkazu

Termín: přihlášky lze zasílat průběžně elektronicky, nejpozději do 15. 5. 2020.

Zápis 15.5. 2020 ukončen.


TIP - co by jste měli vědětPŘED NÁSTUPEM DO MŠ


11.04.2020 - UZAVŘENÍ MŠ

MŠ uzavřena do odvolání.

INFORMACE K ZÁPISU BUDOU AKTUALIZOVÁNY A UPŘESNĚNY vzhledem k nouzovému stavu COVID-19. Sledujte náš web - informace průběžně aktualizujeme. Děkujeme!


07.04.2020 - POPLATKY STRAVNÉ - ŠKOLNÉ ZA DUBEN

Prosíme - stravné i školné za duben zatím NEPLAŤTE a pozastavte platby po dobu uzavření MŠ.

INFORMACE K ZÁPISU BUDOU AKTUALIZOVÁNY A UPŘESNĚNY vzhledem k nouzovému stavu COVID-19.

Sledujte náš web - děkujeme


23.03.2020 - ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ NA DÍTĚ + POPLATKY ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Vážení rodiče, máte-li zájem o potvrzení OČR z důvodu uzavření školského/dětského zařízení, napište nám.

  • Email MŠ Gen. Klapálka - msklapalka@tiscali.cz
  • Email MŠ Mikovická - mikovickams@seznam.cz

Do zprávy napište: JMÉNO a PŘÍJMENÍ dítěte (třídu v MŠ), RČ dítěte a telefonický kontakt na vás. Budeme vás kontaktovat, kdy bude potvrzení k vyzvednutí.


POPLATKY - ŠKOLNÉ A STRAVNÉ za období uzavření MŠ.

Vážení rodiče, v souvislosti s přerušením provozu mateřské školy a platbami poplatků vás žádáme o jejich úhradu v běžném splátkovém režimu.

A dále sdělujeme následující postup:
Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2020, kdy byl přerušen provoz mateřské školy na více než 5 vyučovacích dnů se stanovuje podle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění tak, aby nepřesáhla poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu. Výše úplaty za měsíc březen 2020 tak činí 225,-Kč. Žádáme vás všechny, kteří jste k 15. dni měsíce března uhradili celou původně stanovenou úplatu (450,-Kč), abyste v měsíci dubnu 2020 tuto částku ponížili o 225,-Kč.
Zálohové stravné bude, tak jako je běžné, vyúčtováno další měsíc.
Děkujeme


16.03.2020 - UZAVŘENÍ MŠ

Uzavření kralupských mateřských škol od 17. 3. 2020 do ODVOLÁNÍ

Vedení města se dnes sešlo na pracovní poradě s ředitelkami kralupských mateřských škol, ze které vzešlo následující:
Vzhledem k nízkému počtu dětí v mateřských školách se zřizovatel (tj. Město Kralupy nad Vltavou) rozhodl pro uzavření všech místních školek, a to po dobu celorepublikově vyhlášené karantény (t.j. do ODVOLÁNÍ).
V následujících dnech sledujte web města Kralup nad Vltavou a web mateřské školy.


04.03.2020 - INFORMACE PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu.
Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Leták - HYGIENA RUKOU

Vážení rodiče, do odvolání jsou na MŠ zrušeny všechny nadstandardní aktivity - kurzy keramiky, angličtiny, plavání.


03.04. 2020 - DOCHÁZKA DO MŠ

Příchod do MŠ je do 8.00 hodin. Pokud chcete omluvit své dítě, či nahlásit případně pozdější příchod (např. lékař), volejte do své MŠ do 7.45 hodin! Po 8.00 hodině se již nahlašují stavy dětí do kuchyně. Telefonáty a příchody po 8.00 již narušují další práci na třídách.https://msklapalka2.webnode.cz/organizace-dne/https://msklapalka2.webnode.cz/organizace-dne/
Děkujeme vám za pochopení.
Dlouhodobější nepřítomnost u předškoláků (uvolnění nad 2 dny) - můžete omlouvat předem vyplněnou ŽÁDOSTÍ O UVOLNĚNÍ, kterou předáte na své třídě. ŽÁDOST SI STÁHNĚTE ►ZDE