Třída ZVONEČEK

Třída č. 3 -  ZVONEČEK

Třída č. 3 (pro specifický symbol)
Učitelky:

  • p. uč. Jana Flídrová
  • p. uč. Eva Zbořilová

Počet zapsaných dětí: 24
Věková skupina: ... let

Seznam dětí + kód pro variabilní symbol:

Info o platbách

012 - Babyka Václav
013 - Bílková Sára
014 - Borčová Nella
015 - Bouchnerová Šarlota
789 - Durdoň Petr
234 - Fliegerová Linda
228 - Fliťarová Anna
016 - Frajer Jan
235 - Gruntorád Matyáš
243 - Hajdari Brian William
017 - Hemala Jan
018 - Hildebrand Vojtěch
019 - Jakoubková Dorota
236 - Janda Viktor
020 - Kasalická Anna
237 - Kopecký Václav
021 - Legdan Jan
239 - Legdanová Marie
780 - Lískovská Veronika
022 - Mirga Ondřej
240 - Nováková Vanesa
023 - Pražák Jan
169 - Pritoková Jindřiška
024 - Robek Vincent


Další informace

PLATBA ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ + CENY STRAVNÉHO
PŘÍSPĚVEK DO KLUBU RODIČŮ
► Žádost o dlouhodobější uvolnění dítěte z MŠ - ke stažení
► INFORMAČNÍ POVINNOST- DOKUMENTACE
ŠKOLNÍ ŘÁD
VZDĚLÁVÁNÍ
► DOCHÁZKA DO MŠ a OMLOUVÁNÍ DĚTÍ - ORGANIZACE DNE
AKCE ŠKOLY 1
FOTOGALERIE 1
PRO DĚTI A RODIČE

► Zpět na úvodní stranu