MŠ Generála Klapálka

Mateřská škola Generála Klapálka - MŠ č. 1

Název: Mateřská škola Kralupy Vltavou Gen. Klapálka, příspěvková organizace
Adresa: Ul. Generála Klapálka 976, Kralupy nad Vltavou, PSČ 27801
IČO: 75002744
Datová schránka: IDDS: qxuktei

Kontakty

Zřizovatel: Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Ředitelka školy: Bc. Jitka Jírová
Zástupkyně ředitelky MŠ Mikovická:  Zuzana Šafrová
Telefon: (+420) 315 723 709
E-mailová adresa: msklapalka@tiscali.cz
Vedoucí školní jídelny: Lenka Vítková - email: lenkavitkova.ms@seznam.cz
Hospodářka školy: Michaela Zázvorková - email: msklapalka.zazvorkova@seznam.cz

Seznam tříd

Objekt MŠ se skládá ze tří dvoupodlažních pavilonů. V prostředním pavilonu se nachází ředitelna, hospodářská část a školní kuchyně. MŠ Generála Klapálka má celkem 5 tříd:

► Třída PASTELKA
► Třída ČTYŘLÍSTEK
► Třída ZVONEČEK
► Třída SLUNÍČKO
► Třída KOPRETINKA

Provoz školy

Provoz školy: od 6.00 hod.- 16.30 hod.
Děti se schází od 6.00 hod. do 7.00 hod. ve třídě Kopretina - poté začíná postupně provoz na ostatních třídách dle pracovní doby pí. učitelek
Provoz jednotlivých tříd :
► Pastelka : 7.00 - 15.30 hod.
► Čtyřlístek: 7.00 - 16.00 hod.
► Zvoneček: 7.00 - 16.00 hod.
► Sluníčko : 7.00 - 16.00 hod.
► Kopretina : 6.00 - 16.30 hod
a rozchází se na třídách:
► od 16.00 - 16.30 ve třídě Kopretina

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Lenka Vítková
Hlavní kuchařka: Věra Špičková
Kuchařky: Anna Petrová, Zdena Točíková