INFORMAČNÍ POVINNOST

Dokumentace

Školní řád

Vzdělávání

Ochrana osobních údajů - GDPR

Žádost o dlouhodobější uvolnění dítěte z MŠ (pro předškoláky povinné)  - ke stažení

▼ Dlouhodobý plán školy - koncepční záměry na období 2017 - 2022