Informační povinnost

Informační povinnost

Tabulky jednotlivých agend k plnění informační povinnosti

Název činnosti zpracování osobních údajů:

Evidence omluvenek, žádostí o uvolnění dítěte z výuky

Evidence úrazů dětí

Zpracování osobních údajů v souvislosti s individuálním vzděláváním dítěte při plnění povinnosti předškolního vzdělávání

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb

Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření dle § 16 školského zákona a vyhlášky MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

Zpracování osobních údajů v souvislosti s prezentací mateřské školy (webové stránky, výroční zpráva, prezentace výtvarných či písemných děl dětí apod.)

Zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřenými smlouvami vč. smluv souvisejících s doplňkovou činností školy

Sociálně právní ochrana dětí - oznamovací povinnost dle zákona č. 359/1999 Sb., zákona č. 273/2008 Sb. a zákona č. 40/2009 Sb.

Školní matrika

Třídní kniha, kniha docházky

Ukončení předškolního vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání

Vyřizování podnětů, stížností, petic

Zpracování osobních údajů dětí v souvislosti s výukou plavání

Vyzvedávání dětí z mateřské školy

Zpracování osobních údajů dětí v souvislosti s činností zájmových kroužků

Zpracování osobních údajů dětí v souvislosti s činností zájmových kroužků

Základní právní dokumentace školy

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zpracování osobních údajů strávníků v souvislosti s činností zařízení školního stravování

Personální

Zpracování osobních údajů zaměstnanců v souvislosti s vedením evidence cestovních náhrad zaměstnanců

Zpracování osobních údajů zaměstnanců v souvislosti s vedením evidence pracovní doby včetně přesčasové práce zaměstnanců

Zpracování osobních údajů zaměstnanců v souvislosti s evidencí školení zaměstnanců, včetně školení BOZP a PO

Zpracování osobních údajů zaměstnanců v souvislosti s vedením evidence úrazů a nemocí z povolání

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením mzdového účetnictví

Zpracování osobních údajů zaměstnanců v rámci pracovního poměru - osobní spis

Zpracování osobních údajů zaměstnanců před vznikem pracovního poměru

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením účetnictví organizace

© 2020 Mateřská škola Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka , příspěvková organizace, msklapalka@tiscali.cz

► Zpět na dokumentace