FOTOGALERIE

Škola pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace a informování veřejnosti o činnosti školy jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Škola neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Z důvodu právní opatrnosti škola doporučuje třetím osobám, které stahují obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Škola nenese odpovědnost za užívání a další šíření zveřejněných fotografií a videí třetími osobami.

Bál u Žabiček

Projekt: Prázdninové putování s malovaným kamínkem

Možná jste již na nějaký malovaný kamínek při svých výletech narazili. Namalované kamínky si můžete vzít pro radost, nebo poponést někam dál do světa.  Putování kamínků (i vašich vlastních) můžete potom sledovat například na facebooku ve skupině Kamínky. (odkaz) Zpříjemněte si prázdninové putování, hledejte malované kamínky a dělejte druhým radost! My ve školce se už na prázdninové putování připravujeme  ;-) a děti to moc baví!

Den dětí v omezeném režimu

Oslavy Dne dětí v mateřské škole byly - jen trochu odlišné od těch obvyklých. Slavili jsme, ale každá třída pojala oslavu po svém. Paní učitelky připravily pro své děti dopoledne plné zábavných úkolů, her a překvapení...

Poznáváme domácí mazlíčky - třída Lvíčata

Environmentální vzdělávání. Pěstovat vztah dětí k domácím mazlíčkům. Poznáváme domácí (cizokrajná) zvířata a jejich život.

Pracujeme i v době uzavřené MŠ

Přerušení provozu paní učitelky využily nejen k práci na jednotlivých třídách (úklidu, třídění pomůcek, hraček, drobným opravám, desinfekci hraček a povrchů apod.) ale i k práci na školní zahradě.

Projekt "Přivítání jara" - třída Kytička

V naší třídě se uskutečnil projekt "Symbolické přivítání jara" , kde děti objevovaly tradice svého okolí a vnímaly krásy , jarní přírody.

Projekt "Matematické okýnko" - třída Sluníčko

14ti denní projekt " Matematické okýnko " byl zaměřený na rozvoj předmatematických představ, které jsou součástí poznávání dítěte. Jde o soubor dovedností v oblastech, které dítěti v budoucnu umožní učit se matematickým dovednostem. Předmatematické představy se prolínají téměř všemi aktivitami, které se váží jak na běžný život, tak i na ostatní činnosti jako jsou např. jazykové, tělesné, estetické apod.

Projekt "Olympijské hrátky" - třída Hvězdička

Cílem projektu bylo seznámit děti s různými druhy zimních sportů a prožitkově o nich rozvíjet znalosti, seznámit je se slavností jako je Olympiáda, státní hymna. Aktivity byly zaměřeny na rozvoj hrubé motoriky, podporování fyzické zdatnosti, pěstování smyslu pro fair play, dodržování pravidel her, učit se prohrávat a přát vítězství i ostatním dětem spolupráci při hře a tím i uvědomění si vzájemných vztahů mezi sebou - což se podařilo.

Říjen u Žabiček - pohádka O Červené Karkulce a červený den

Loučení s předškoláky / Hudební divadlo Hnedlevedle