FOTOGALERIE

Škola pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace a informování veřejnosti o činnosti školy jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Škola neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Z důvodu právní opatrnosti škola doporučuje třetím osobám, které stahují obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Škola nenese odpovědnost za užívání a další šíření zveřejněných fotografií a videí třetími osobami.

Galerie momentek z denních aktivit našich dětí

Měsíc Září 2021  ..... připravujeme

Divadelní představení v MŠ (21.9.2021)

Pohádka O duhovém prasátku a myšce

"Vážení, máme rádi sázení" (třída Žabičky)

Zasadili a vypěstovali jsme hrášek, rajčata, afrikány a z žaludů každému vyrostl dub;-)

Loučení s předškoláky / pasování na školáky - program na zahradě MŠ 16.6.2021

Nový třídní kamarád na Žabičkách - Oblovka žravá (dostala jméno Freddi)

Výlet do ZOO Zelčín - třída Sluníčko + Hvězdička 2.6.2021

S večerníčkem do kraje řemesel- třída Kytička 20.5.2021

Oslava MDD na školní zahradě - 27.5. 2021

Divadlo "Písnička" - 17.05.2021

Karnevalový týden - tř. Žabičky 11.2.2021

Čarodějnický týden ukončený čarodějným rejem - tř. Hvězdička

Čarodějnický týden ukončený čarodějným rejem - tř. Sluníčko

Jarní veselí - projekt třída Kytička 22.04.2021

Karneval - třída Sluníčko 18.2.2021

S karnevalem do pohádkového světa- třída Kytička 11.2.2021

Dramatizace pohádky dvanáct měsíců- třída Sluníčko

Mikulášská nadílka v MŠ - 4.12.2020

Poznáváme některá domácí zvířátka

Čteme si na Hvězdičce knížku Ježek Pospíchálek a Želva Loudalka a tak se Vašík nabídl, že donese želvičku, než se uloží k zimnímu spánku. Děti si pozorně prohlédly jak želva vypadá, jak se chová a byli překvapené, že umí být i docela rychlá. Postavily pro ní z kostek ohrádku, aby jim neutekla, mohly si želvu pohladit a zkoumat její krunýř. Želvu si potom nakreslily.

Jak zvítězit nad drakem Koronem

Příběhů o tom, jak vysvětlit dětem koronavirus už je všude dost, ale tenhle s omalovánkou se nám na třídě Hvězdička hodil k rozšíření  pravidel v rámci chování i hygienických návyků. Omalovánkový příběh o draku Koronovi vznikl proto, abychom dětem přiblížily opatření, kterými mohou sebe i své blízké chránit před nemocí COVID-19.
Děkujeme tvůrcům za skvělý námět i inspiraci! Zdroj: Jedná se o projekt Kukandoart a Ingrid Dach. Kompletní info o projektu naleznete na https://drakkoron.cz/

Projížďka na koňském povozu po Veltruském parku

22.09. 2020 - Podzimní výlet třídy Hvězdička.

Bál u Žabiček

Projekt: Prázdninové putování s malovaným kamínkem

Možná jste již na nějaký malovaný kamínek při svých výletech narazili. Namalované kamínky si můžete vzít pro radost, nebo poponést někam dál do světa.  Putování kamínků (i vašich vlastních) můžete potom sledovat například na facebooku ve skupině Kamínky. (odkaz) Zpříjemněte si prázdninové putování, hledejte malované kamínky a dělejte druhým radost! My ve školce se už na prázdninové putování připravujeme  ;-) a děti to moc baví!

Den dětí v omezeném režimu

Oslavy Dne dětí v mateřské škole byly - jen trochu odlišné od těch obvyklých. Slavili jsme, ale každá třída pojala oslavu po svém. Paní učitelky připravily pro své děti dopoledne plné zábavných úkolů, her a překvapení...

Poznáváme domácí mazlíčky - třída Lvíčata

Environmentální vzdělávání. Pěstovat vztah dětí k domácím mazlíčkům. Poznáváme domácí (cizokrajná) zvířata a jejich život.

Pracujeme i v době uzavřené MŠ

Přerušení provozu paní učitelky využily nejen k práci na jednotlivých třídách (úklidu, třídění pomůcek, hraček, drobným opravám, desinfekci hraček a povrchů apod.) ale i k práci na školní zahradě.

Projekt "Přivítání jara" - třída Kytička

V naší třídě se uskutečnil projekt "Symbolické přivítání jara" , kde děti objevovaly tradice svého okolí a vnímaly krásy , jarní přírody.

Projekt "Matematické okýnko" - třída Sluníčko

14ti denní projekt " Matematické okýnko " byl zaměřený na rozvoj předmatematických představ, které jsou součástí poznávání dítěte. Jde o soubor dovedností v oblastech, které dítěti v budoucnu umožní učit se matematickým dovednostem. Předmatematické představy se prolínají téměř všemi aktivitami, které se váží jak na běžný život, tak i na ostatní činnosti jako jsou např. jazykové, tělesné, estetické apod.

Projekt "Olympijské hrátky" - třída Hvězdička

Cílem projektu bylo seznámit děti s různými druhy zimních sportů a prožitkově o nich rozvíjet znalosti, seznámit je se slavností jako je Olympiáda, státní hymna. Aktivity byly zaměřeny na rozvoj hrubé motoriky, podporování fyzické zdatnosti, pěstování smyslu pro fair play, dodržování pravidel her, učit se prohrávat a přát vítězství i ostatním dětem spolupráci při hře a tím i uvědomění si vzájemných vztahů mezi sebou - což se podařilo.

Říjen u Žabiček - pohádka O Červené Karkulce a červený den

Loučení s předškoláky / Hudební divadlo Hnedlevedle