Organizace dne v MŠ

Organizace dne v MŠ / termíny prázdnin

DOCHÁZKA do MŠ a OMLOUVÁNÍ dětí

Příchod dětí do MŠ by měl být do 8.00 hodin (z důvodu nahlášení počtu dětí do jídelny)
V případě pozdějšího příchodu (plánovaný lékař, logopedie, apod) prosíme rodiče o předchozí nahlášení pozdějšího příchodu učitelkám na třídách.
Omlouvat dítě lze pouze osobně nebo telefonicky! (nepoužívejte e-mail).
PRO PŘEDŠKOLÁKY nyní NOVĚ OMLUVNÉ LISTY na třídách!

Na základě školního řádu může dle domluvy uvolnit dítě učitelka na dva dny,  na více dnů ředitelka školy po konzultaci s učitelkou. Žádost o dlouhodobější uvolnění dítěte z MŠ - ke stažení níže.

ORGANIZACE DNE v MŠ

 • 6:00 - 6:30 - 8:00 - příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám, spontánní zájmové aktivity, smyslové a psychomotorické hry, konstruktivní činnosti, začátek povinného vzdělávání
 • 8:00 - 9:00 - komunikační kruh a pohybové aktivity, povinné vzdělávání, osobní hygiena, dopolední svačina
 • 9:00 - 9:45 - dopolední vzdělávací činnosti a aktivity podle TVP řízené učitelkami a pedagogickými pracovníky, zaměřené především na prožitkové učení, hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, povinné vzdělávání
 • 9:45 - 11:45 - osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnosti, povinné vzdělávání
 • 11:45 - 12:30 - oběd a osobní hygiena dětí, vyzvedávání dětí ( 12:15 - 12:45), ukončení povinného vzdělávání
 • 12:30 - 14:30 - odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
 • 14:30 - 15:00 - odpolední svačina, osobní hygiena
 • 15:00 - 16:30 - 17:00 - volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí volné hry a sportovní aktivity na zahradě mateřské školy

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

Nadstandartní aktivity v MŠ


TERMÍNY ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN

Organizace školního roku 2020/2020 - termíny školních prázdnin:
(v době školních prázdnin probíhá v MŠ omezený- prázdninový provoz)

Prázdniny během školního roku 2020/2021

 • Školní rok 2020/21 začne v úterý 1. září 2020
 • Podzimní prázdniny připadnou na středu 28. října až neděli 1. listopadu 2020
 • Vánoční prázdniny připadnou na středu 23. prosince 2020 až do neděle 3. ledna 2021, vyučování začíná v pondělí 4. ledna 2021
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 6. - 14. března 2021
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. až pondělí 5. dubna 2021
 • Hlavní prázdniny začínají od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

* V době vánočních prázdnin je MŠ uzavřena

Zpět na úvodní stranu

Co potřebuje dítě do MŠ:

Prosíme rodiče, aby svým dětem všechny věci řádně označili ZNAČKOU nebo jménem DÍTĚTE!

 • Čisté, účelné a pohodlné oblečení do třídy: tričko, kalhoty, sukni, zástěrku s kapsou na kapesník
 • Přezůvky do třídy ( NE pantofle - z bezpečnostních důvodů!)
 • Náhradní spodní prádlo, oblečení (u malých dětí raději více)
 • Oblečení na pobyt venku - sportovní, takové, které lze umazat
 • Na odpolední odpočinek - pyžamo nebo noční košili
 • Hygienické potřeby vybíráme dle potřeby

Malým dětem doporučujeme dávat do MŠ starší jim známé oblečení, aby si ho lépe samy poznaly (nám rozhodně nevadí, že nebude "fungl" nové, značkové, atd. - naopak - dejte dětem to, co důvěrně znají)
V šatně má každé dítě své místo na oděv a obuv označené značkou. Rodiče je nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení, nenechávají zde léky, potraviny, ostré předměty a udržují zde pořádek