ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád

Mateřská škola Gen. Klapálka a Mateřská škola Mikovická 501, Kralupy nad Vltavou
IČO: 75002744

Ředitelka Mateřské školy Gen. Klapálka, Mikovická 501, Kralupy nad Vlt. v souladu s § 30 odst. 3, Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( dále jen "Školský zákon") vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek stanovených v Mateřské škole Gen. Klapálka, Mikovická 501, Kralupy nad Vltavou.

Základní právní podklady:
  • Zákon 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon), v platném znění a ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č.43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění a ve znění pozdějších předpisůŠkolní řád aktualizován 1.1.2017 - k nahlédnutí na jednotlivých třídách
Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance mateřské školy, děti a jejich zákonné zástupce.
Celý školní řád k nahlédnutí na všech třídách (nástěnkách) MŠ

Další dokumetace

► Žádost o dlouhodobější uvolnění dítěte z MŠ - ke stažení
► INFORMAČNÍ POVINNOST- DOKUMENTACE
VZDĚLÁVÁNÍ
► DOCHÁZKA DO MŠ a OMLOUVÁNÍ DĚTÍ - ORGANIZACE DNE

► Zpět na úvodní stranu