Třída MĚSÍČEK

Třída 4 - Měsíček (MŠ Mikovická)

Třída č. 4 (pro specifický symbol)
Učitelky:

  • p. uč. SRPOVÁ RADMILA
  • p. uč. MESTEROVÁ LENKA
  • asistent pedagoga - TKADLECOVÁ MARKÉTA

Počet zapsaných dětí: 25
Věkové složení třídy: 4 - 7 let

Seznam dětí + kód pro variabilní symbol:

Info o platbách

V.S.
322 - Antl Mia
323 - Bumpus Jasmin Lea
324 - Bumpus Jay Lee
382 - Durdoňová Viktorie
715 - Hoang Tran Bao
383 - Holubová Ella
807 - Honzů Kryštof
777 - Keller Vladimír
384 - Kellerová Kristýna
808 - Koza Michal
809 - Liška Jan Jaroslav
357 - Lopauer Zdeněk
811 - Marhanová Eliška
812 - Medveď Eduard
385 - Miškovičová Vanesa
813 - Mynaříková Laura
386 - Mynaříková Linda
387 - Noskovičová Gabriela
325 - Pátek Oliver
388 - Pavlíčková Mira
814 - Světlíková Magdaléna
844 - Svobodová Anna
389 - Šimon Petr
390 - Turková Daniela
326 - Valkony Alice


Další informace

PLATBA ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ + CENY STRAVNÉHO
PŘÍSPĚVEK DO KLUBU RODIČŮ
► Žádost o dlouhodobější uvolnění dítěte z MŠ - ke stažení
► INFORMAČNÍ POVINNOST- DOKUMENTACE
ŠKOLNÍ ŘÁD
VZDĚLÁVÁNÍ
► DOCHÁZKA DO MŠ a OMLOUVÁNÍ DĚTÍ - ORGANIZACE DNE
AKCE ŠKOLY 2
FOTOGALERIE 2
PRO DĚTI A RODIČE

► Zpět na úvodní stranu