Platby a příspěvky

Platby a příspěvky

Školné i stravné nutno uhradit do 15. dne v měsíci!

Seznam dětí s variabilním symbolem, specifickým symbolem a částkou za stravné a školné je k dispozici na nástěnce v šatně každé třídy nejpozději 6. dne v měsíci. PROSÍME, POZORNĚ sledujte NÁSTĚNKY!

Možnosti placení školného a stravného + příspěvek do klubu rodičů

► Úhradu stravného provádějte

složenkou nebo jednorázovým příkazem na účet:

43 - 3849070247 / 0100

(platí se zálohově na příslušný měsíc - v září na září)
Hotově platbu přijmeme ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí školní jídelny pí. Vítkovou.

► Úhradu za školné

složenkou nebo jednorázovým příkazem možno na školní rok trvalým příkazem na účet:

51 - 6496080207 / 0100

(částka za školné se během školního roku nemění)

Úplata za předškolní vzdělávání je na období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 stanovena na 500,- Kč měsíčně.
Školné neplatí předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou.

► Ceny stravného

Děti od 3 do 6 let - celkem 40,- Kč denně
 • přesnídávka: 11,- Kč
 • oběd: 18,- Kč
 • svačina: 11,- Kč

Děti od 7 do 10 let - celkem 43,- Kč denně

 • přesnídávka: 11,- Kč
 • oběd: 21,- Kč
 • svačina: 11,- Kč

Děti, které odchází domů po obědě, dostávají náhradní svačinu.
            Děti si nesmí nosit do MŠ žádné vlastní jídlo ani pití!

Vnitřní řád školní jídelny ke stažení níže

► Příspěvek do klubu rodičů - SRPŠ (spolek rodičů a přátel školy)- pro rok 2023-2024

Výše příspěvku je vždy odhlasována rodiči na třídních schůzkách a následně se vybírá ve stanoveném termínu. (převodem na účet- MŠ Mikovická)

 • SRPŠ MŠ Gen. Klapálka  - platba v hotovosti na jednotlivých třídách.
 • Číslo účtu SRPŠ MŠ Mikovická:  107 - 872290287 /0100 - částka: ......,-Kč (v letošním roce pouze platba na účet)

DŮLEŽITÉ: Při platbě převodem uveďte do zprávy pro příjemce JMÉNO, PŘÍJMENÍ A TŘÍDU dítěte, za které platbu hradíte.

Skladba specifického symbolu při platbách

(příklad: MŠ Klapálka (školka č. 1) - třída Pastelka (třída č. 1) - měsíc září (09) - rok 2017 = SS : 110917)

MŠ Klapálka - školka č. 1

 • třída č. 1 Pastelka
 • třída č. 2 Čtyřlístek
 • třída č. 3 Zvoneček
 • třída č. 4 Sluníčko
 • třída č. 5 Kopretina

MŠ Mikovická - školka č. 2

 • třída č. 1 Hvězdička
 • třída č. 2 Sluníčko
 • třída č.3 Mráček
 • třída č. 4 Měsíček
 • třída č. 5 Kytička
 • třída č. 6 Lvíčata
 • třída č. 7 Žabičky

► Zpět na úvodní stranu