Historie MŠ Gen. Klapálka

Střípky z historie mateřské školy MŠ Generála Klapálka. Historie naší mateřské školy se začala psát ve školním roce 1976 - 1977...

Z podkladů dostupných kronik MŠ zpracovala Zuzana Šafrová

15. listopadu 1976  - právě před tolika lety, byla naše školka poprvé otevřena a vítala své první žáčky. Jméno dostala podle nového sídliště Zátiší - ,,8. MŠ v Zátiší".
Čas utíká a mění se vše kolem nás. Z dětí, které tenkrát školku navštěvovaly, jsou rodiče a z rodičů, kteří vodili své ratolesti, již babičky a dědečkové. I naše školka se změnila. Oblékla se do nových veselých šatů, rozrostla se o další třídy, také vybavení odpovídá nové době. Jen děti jsou stále stejné - veselé, hravé, upovídané, dychtící po nových zážitcích, poznatcích i laskavém slovu či pohlazení, prostě prima.

Škola byla pojmenována podle nového blízkého sídliště Zátiší na "8. MŠ v Zátiší". Byla to celkem 8. mateřská škola v pořadí mateřských škol v Kralupech nad Vltavou.
Pro zajímavost:

1. MŠ - v ulici Šafaříkova /dvoutřídka/
2. MŠ - nábřeží J. Holuba /dnes MŠ u Šípkové Růženky/
3. MŠ - při ZŠ Mikovice / jednotřídka/
4. MŠ - Na Františku - dnes DDM
5. MŠ - ul. Třebízského /později stacionář pro alergické děti/ dnes MŠ U Jeslí
6. MŠ - u polikliniky v Lobečku / dens Barevná školka, MŠ Ulice Dr. E. Beneše
7. MŠ - ul. Jana Palacha - dnes obytný dům
8. MŠ - v Zátiší /dnes MŠ Generála Klapálka/
9. MŠ - "Kaučukářská MŠ" - /dnes MŠ Mikovická/
10. MŠ - Zeměchy

Otevření MŠ

Školka byla otevřena 15. 11. 1976 namísto 1. 9. 1976 z důvodu prodloužení dokončovacích prací a dovybavení MŠ a jeslí. Z těchto důvodů byla otevřena narychlo a bez slavnostního zahájení. V den zahájení provozu MŠ a jeslí bylo přijato 76 dětí do MŠ a 27 dětí do jeslí.
Otevřeny byly 3 třídy MŠ po 30 zapsaných dětech a 2 třídy jesliček s celkem 27 dětmi. V MŠ byla i prádelna pro vlastní potřebu MŠ a jeslí.
Již tehdy rodiče velmi vydatně a ochotně pomáhali při organizačních brigádách v MŠ a při zajišťování vybavení pomůckami.

Ředitelkou MŠ byla pí. uč. Jaroslava Veselá
Vedoucí sestra jeslí: Jaroslava Ivanovičová
MŠ měla celkem 24 zaměstnanců
učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
sestry jesle: 6 zaměstnanců
kuchyň: 6 zaměstnanců
úklid: 5 zaměstnanců
prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1977 - 1978

v tomto roce byla rozšířena kapacita dětí na třídách - z počtu 30 dětí na jedné třídě na počet 36!!
V jeslích zůstává stav stejný.

Školní rok 1978 - 1979

Zapsáno celkem 150 dětí
MŠ měla celkem 23 zaměstnanců
učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
sestry jesle: 6 zaměstnanců
kuchyň: 5 zaměstnanců
úklid: 5 zaměstnanců
prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1979 - 1980

Zapsáno 144 dětí
MŠ měla celkem 23 zaměstnanců
učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
sestry jesle: 6 zaměstnanců
kuchyň: 5 zaměstnanců
úklid: 5 zaměstnanců
prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1980 - 1981

Zapsáno 147 dětí
MŠ měla celkem 23 zaměstnanců
učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
sestry jesle: 6 zaměstnanců
kuchyň: 5 zaměstnanců
úklid: 5 zaměstnanců
prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1982 - 1983

Zapsáno 144 dětí
MŠ měla celkem 23 zaměstnanců
učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
sestry jesle: 6 zaměstnanců
kuchyň: 5 zaměstnanců
úklid: 5 zaměstnanců
prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1983 - 1984

Zapsáno 144 dětí
MŠ měla celkem 23 zaměstnanců
učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
sestry jesle: 6 zaměstnanců
kuchyň: 5 zaměstnanců
úklid: 5 zaměstnanců
prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1984 - 1985

Zapsáno 140 dětí
MŠ měla celkem 23 zaměstnanců
učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
sestry jesle: 6 zaměstnanců
kuchyň: 5 zaměstnanců
úklid: 5 zaměstnanců
prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1985 - 1986

Zapsáno 140 dětí
MŠ měla celkem 23 zaměstnanců
učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
sestry jesle: 6 zaměstnanců
kuchyň: 5 zaměstnanců
úklid: 5 zaměstnanců
prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1986 - 1987

Zapsáno 134 dětí - jesle 39 dětí, školka 95 dětí
MŠ měla celkem 22 zaměstnanců
učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
sestry jesle: 6 zaměstnanců
kuchyň: 5 zaměstnanců
úklid: 4 zaměstnanci
prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1987 - 1988

Zapsáno 134 dětí - jesle 39 dětí, školka 95 dětí
MŠ měla celkem 22 zaměstnanců
učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
sestry jesle: 6 zaměstnanců
kuchyň: 5 zaměstnanců
úklid: 4 zaměstnanci
prádelna: 1 zaměstnanec
Bylo uděleno vyznamenání pro MŠ od krajského svazu pracovníků školství za pracovní iniciativu.

Školní rok 1988 - 1989

Zapsáno 135 dětí- jesle 38 dětí, školka 97 dětí
MŠ měla celkem 22 zaměstnanců
učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
sestry jesle: 6 zaměstnanců
kuchyň: 5 zaměstnanců
úklid: 4 zaměstnanci
prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1989 - 1990

Zapsáno 123 dětí - jesle 38 dětí, školka 85 dětí
od 1. 7. 1990 se stává ředitelkou MŠ stávající učitelka na této MŠ pí. uč. Ludmila Brožovská
MŠ měla celkem 23 zaměstnanců
učitelky MŠ: 6 zaměstnanců
sestry jesle: 6 zaměstnanců
kuchyň: 5 zaměstnanců
úklid: 5 zaměstnanců
prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1990 - 1991

MŠ měla celkem 18 zaměstnanců
učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
kuchyň: 5 zaměstnanců
úklid: 4 zaměstnanci
prádelna: 1 zaměstnanec

Od prosince 1990 uzavření - ukončení obou oddělení jeslí a otevřeny celkem tedy 4 třídy pro předškolní děti MŠ. Ve spodní třídě ze tříd bývalých jeslí vzniká další třída pro předškolní děti. Horní třída zůstává uzavřena.

Školní rok 1991- 1992

Zapsáno 100 dětí
MŠ měla celkem 18 zaměstnanců
učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
kuchyň: 5 zaměstnanců
úklid: 4 zaměstnanci
prádelna: 1 zaměstnanec
Během zimy však dochází k velkému vytopení spodní třídy v budově bývalých jeslí díky prasknutému vodovodnímu potrubí a tak se děti stěhují do třídy v prvním patře. Spodní třída zůstává po kalamitě uzavřena.

Školní rok 1992 - 1993

Stanoven nový počet dětí na třídách - 25 dětí na každé třídě
Zapsáno 84 dětí
MŠ měla celkem 18 zaměstnanců
učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
kuchyň: 5 zaměstnanců
úklid: 4 zaměstnanci
prádelna: 1 zaměstnanec
Od 1. 9. 1993 byla dána spodní volná třída na budově B do pronájmu a v areálu MŠ vznikají ordinace kralupských dětských lékařek Mudr. Ludmily Novotné a Mudr. Marie Nejedlé.

Školní rok 1993 - 1994

Zapsáno 100 dětí
MŠ měla celkem 16 zaměstnanců
učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
kuchyň: 5 zaměstnanců
úklid: 3 zaměstnanci
prádelna: o prádelnu se dělí úklid
Od 1. 7. 1994 nastupuje nová ředitelka pí. uč. Marie Šišková, která přišla po konkurzním řízení z 6. MŠ v Kralupech nad Vltavou

Školní rok 1994 - 1995

Zapsáno 100 dětí
MŠ měla celkem 16 zaměstnanců
učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
kuchyň: 5 zaměstnanci
úklid: 3 zaměstnanci
prádelna: o prádelnu se dělí úklid
Během prázdnin proběhla rekonstrukce a výměna plastových oken do ulice na budově A ve třídách Pastelka a Čtyřlístek.

Školní rok 1995 - 1996

Zapsáno 100 dětí
MŠ měla celkem 16 zaměstnanců
učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
kuchyň: 5 zaměstnanců
úklid: 2 zaměstnanci
prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1996 - 1997

Zapsáno 100 dětí
MŠ měla celkem 16 zaměstnanců
učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
kuchyň: 5 zaměstnanců
úklid: 2 zaměstnanci
prádelna: 1 zaměstnanec
15. listopadu proběhla oslava 20. výročí naší MŠ - výstavka dětských prací, natáčení místní kabelové televize

Školní rok 1997 - 1998

Zapsáno celkem 88 dětí
MŠ měla celkem 15 zaměstnanců
učitelky MŠ: 7 zaměstnanců
kuchyň: 5 zaměstnanců
úklid: 2 zaměstnanci
prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1998 - 1999

Zapsáno celkem 100 dětí
MŠ měla celkem 15 zaměstnanců
učitelky MŠ: 7 zaměstnanců
kuchyň: 5 zaměstnanců
úklid: 2 zaměstnanci
prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 1999- 2000

Zapsáno celkem 100 dětí
MŠ měla celkem 15 zaměstnanců
učitelky MŠ: 7 zaměstnanců
kuchyň: 5 zaměstnanců
úklid: 2 zaměstnanci
prádelna: 1 zaměstnanec

Školní rok 2000 - 2001

Zapsáno celkem 100 dětí
MŠ měla celkem 14 zaměstnanců
učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
kuchyň: 3 zaměstnanci
úklid: 2 zaměstnanci
prádelna: 1 zaměstnanec


Školní rok 2001 - 2002

Zapsáno celkem 100 dětí
MŠ měla celkem 14 zaměstnanců
učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
kuchyň: 3 zaměstnanců
úklid: 2 zaměstnanců
prádelna: 1 zaměstnanec
15. listopadu 2001 proběhly v MŠ oslavy 25. výročí naší MŠ.


Školní rok 2002 - 2003

Zapsáno celkem 100 dětí
MŠ měla celkem 15 zaměstnanců
učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
kuchyň: 4 zaměstnanci
úklid: 3 zaměstnanci
prádelna: zrušena
MŠ získala právní subjektivitu a po prosincových konkursech jsme se spojili s MŠ Mikovickou, která se stala odloučeným pracovištěm stávající MŠ.
Ředitelkou zůstává Marie Šišková

Školní rok 2003 - 2004

Mimořádnou událostí tohoto roku se stala skutečnost, že v říjnu budovu bývalých jeslí uzavřel MěÚ Kralupy z důvodu porušení statiky budovy a zatékání do střechy.

Zapsáno celkem 100 dětí
MŠ měla celkem 15 zaměstnanců
učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
kuchyň: 4 zaměstnanci
úklid: 3 zaměstnanci

Děti z uzavřené třídy měly provizorní třídu na prostřední budově ze sborovny a bývalé inspekční místnosti /15-17 dětí/, ostatní děti docházely na třídu Pastelka.
Oprava střechy byla plánována na 6 -7 týdnů....na třídu Sluníčko se děti vrátily až po Novém roce.

Školní rok 2004 - 2005

Zapsáno celkem 100 dětí
MŠ měla celkem 15 zaměstnanců
učitelky MŠ: 8 zaměstnanců
kuchyň: 4 zaměstnanci
úklid: 3 zaměstnanci

Školní rok 2005 - 2006

Školní rok začal velice netradičně a za velmi ztížených podmínek. V době prázdnin byla naplánovaná oprava střechy a instalatérské práce na 2 pavilonech. Ze strany firmy došlo ke zpoždění, střecha se začala odkrývat teprve 8. 8, pak 19. 8. přišly přívalové deště, které vytopily celý pavilon A s Pastelkovou a Čtyřlístkovou třídou. 1. 9. byla tedy provizorně otevřena pouze třída Zvoneček a Sluníčko. Po týdnu adaptace dětí na jiné třídy, přišla 3. přívalová vlna, která pro změnu vytopila střechou i třídu Zvoneček na prostřední budově C. Provoz byl tedy omezen pouze nejnutnější docházku dětí na třídě Sluníčko v počtu 25 dětí. Znovu byl obnoven až 19. 9. také zásluhou všech zaměstnanců, kteří přišli i ve svém volnu odklízet škody.
Třída Čtyřlístek byla zprovozněna až 19. 9. 2006.
Ukončení oprav střech bylo definitivně dokončeno 27. 9. 2005

Školní rok 2006 - 2007

Otevřeno 5 tříd - ukončení provozu lékařských ordinací
Zapsáno celkem 125 dětí
MŠ měla celkem 17 zaměstnanců
učitelky MŠ: 10 zaměstnanců
kuchyň: 4 zaměstnanci
úklid: 3 zaměstnanci

Začátek září probíhala rekonstrukce sociálního zařízení na tř. Pastelka a Zvoneček / rekonstrukce WC a umýváren / - provoz začal až 4. 9. 2006
Z prostor bývalých lékařských ordinací dětských lékařek - se dokončuje rekonstrukce na znovuotevření 5. třídy - nyní třída Kopretinka
15. 11. 2006 - probíhaly oslavy 30. výročí MŠ - Den otevřených dveří pro veřejnost

Školní rok 2007 - 2008

Zapsáno celkem 125 dětí
MŠ měla celkem 17 zaměstnanců
učitelky MŠ: 10 zaměstnanců
kuchyň: 4 zaměstnanci
úklid: 3 zaměstnanci
3. 9. 2007 opět začínáme s omezeným provozem - rekonstrukce vestibulu a schodiště na budově B bývalých jeslí. Rekonstrukce části budovy B - důvodem bylo promrzání, zatékání ze střechy, opadávající omítka a plíseň. Byly dozděny nové skleněné stěny a osazena nová plastová okna. Vestibul byl zateplen a jeho střecha byla odizolována a opatřena novým zatepleným pláštěm.

Školní rok 2008 - 2009

Po odchodu do důchodu stávající ředitelky Marie Šiškové se po konkursním řízení stává od 1. 12. 2008 ředitelkou MŠ pí. uč. Jitka Jírová.

Zapsáno celkem 125 dětí
MŠ měla celkem 17 zaměstnanců
učitelky MŠ: 10 zaměstnanců
kuchyň: 4 zaměstnanci
úklid: 3 zaměstnanci
Probíhá dokončování rekonstrukce budovy B - zateplování - nyní oranžová budova

Školní rok 2009 - 2010

Zapsáno celkem 125 dět
učitelky MŠ: 10 zaměstnanců
kuchyň: 4 zaměstnanci
úklid: 3 zaměstnanci
Během prázdnin probíhalo zateplování budovy A a nová fasáda - zelená budova a výměna malých oken zevnitř areálu.

Školní rok 2010 - 2011

Již během prázdnin probíhala opět další rekonstrukce propojování budov vnitřním průchodem mezi tř. Pastelkou a Čtyřlístkem, rekonstrukce soc. zázemí učitelek a uklízeček.

Zapsáno celkem 125 dětí
MŠ měla celkem 17 zaměstnanců
ředitelka MŠ: Jitka Jírová
učitelky MŠ: 10 zaměstnanců
kuchyň: 4 zaměstnanci

úklid: 3 zaměstnanci

Listopad 10. 11. 2010 - začíná rekonstrukce pergol MŠ Klapálka - výměna plechových střech by měla trvat cca 14 dní...

Rekonstrukce byla nakonec dokončena 15.2. 2011 a zpřístupněna 21.2. 2011.

Rekonstrukce obnášela demontáž původní krytiny, která již byla v havarijním stavu.

Pergoly umožňují dětem  pobyt venku i méně příznivém počasí - dešti, v létě slouží jako velmi příjemný stín ve horkých dnech.


Od 1. 4. 2011 začala rekostrukce prostřední budovy MŠ Klapálka - výměna oken a zateplování budovy a nová fasáda. Po tuto dobu rekonstrukce / do 31. 5. 2011/ je uzavřena třída Zvoneček i prostřední zahrada - děti jsou rozdělené do ostatních tříd. Náročné období pro děti i paní učitelky.
.... další fotografie z průběhu rekonstrukce najdete ve fotogalerii níže.
Rekonstrukce budovy MŠ Klapálka byla dokončena podle plánu - dokonce o několik pár dnů dříve! Tentokrát nás firma potěšila i konečným úklidem staveniště, takže nebylo ohroženo ani zábavné odpoledne pro děti k MDD 30. 5. 2011na zahradě MŠ.

Rekonstrukce a přístavba MŠ Mikovická

Dne 13. 10. 2010 byla zahájena realizace projektu "Rekonstrukce a přístavba MŠ Mikovická - 2. Etapa Kralupy nad Vltavou".

Budova MŠ byla předána firmě Silba - Elstav, s.r.o., Plzeň, která byla vybrána na základě výběrového řízení a bude kompletní rekonstrukci budovy mateřské školy v období září 2010 - září 2011 realizovat.

V týdnu 22.8. - 26.8. 2011 byla ukončena přístavba MŠ Mikovická ( 2 nové třídy) , modernizace kuchyně MŠ Mikovická a provedena kolaudace.

Provoz v Mikovické MŠ bude zahájen k 1. 9. 2011.

Školní rok 2011 - 2012

Zapsáno celkem 125 dětí
MŠ má celkem 19 zaměstnanců
ředitelka MŠ: Jitka Jírová

administrativa: 1 zaměstnanec
učitelky MŠ: 11 zaměstnanců
kuchyň: 4 zaměstnanci
úklid: 3 zaměstnanci
Letos naše MŠ oslaví 35. výročí od zahájení provozu.
Dne 15. 11. 2011 proběhl v naší MŠ Den otevřených dvěří v rámco oslav 35. narozenin naší MŠ. Děti dostaly malé dárečky a pochutnaly si na zmrzlině. Rodiče mohli shlédnout nástěnky vytvořené z dobových fotografiií , zavzpomínat na krásná dětská léta strávená v mateřské školce. Již předstihem pár dní dopředu děti dostaly velký dárek ke Dni Dětí v podobě nových herních prvků vybavení školní zahrady - Sokolí věž, kterou přivítaly a využívají s nadšením;-)

Školní rok 2012 - 2013

zapsáno celkem 125 dětí na 5 třídách.
Administrativní pracovnice 1
Učitelky: 11
Kuchyň: 4
Úklid: 3
Zahájení školního roku následovalo hned po zajištění prázdninového provozu.
Personální změny:
Odešly: Edita Bílková
Petra Marková - působí nyní na Mš Mikovická
Přišly: Veronika Vilímcová z Mš J. Holuba
Zuzana Trčová - z Mš Mikovická
Rozjíždíme školní projekty:
Třída Pastelka -
S Pastelkou se nenudíme, svět barevně vybarvíme
Třída Čtyřlístek
- Veselé country tanečky
Třída Zvoneček
- Muzicírování, aneb Zdravé dýchání a veselé pískání
Třída Kopretinka -
Hrajeme si pohádku
Třída Sluníčko
- Poznáváme naše město
Na všech třídách se třídní projekty setkaly s velkým pozitivním ohlasem u rodičů. Navázala se tak nová forma spolupráce a spoluúčasti rodičů na chodu školky, třídy. Paní učitelky na třídách tímto ukázaly svou kreativitu v mnohdy nevšedních situacích a oborech.
Napsali o nás:
Skleněné Vánoce
  - Na otvírání výstavy v Městském muzeu se svým pásmem zazářila třída Sluníčko. Kralupští ocenili krásné pásmo i drobné výrobky, na kterých se podílela celá školka.
Nejkrásnější Vánoční ozdoba - akce pořádaná DDM Kralupy nad Vltavou, kde jsme jako kolektiv Mš získali krásné 2. místo za zvonečky a řetez z pet lahví.
Mezinárodní den loutkového divadla oslavila třída Kopretinka návštěvou zákulisí Loutkového souboru Rolnička. V rámci svého projektu se pěkně postarala o reprezentaci školky ukázkou svého umu. Pro děti to byl opravdu nevšední zážitek, na který dlouho vzpomínaly.
Výstava malých umělců v Galerii VK37 - výstavu, které zúčastnila celá školka, inspirovanou myšlenkami na jaro zahájila třída Sluníčko pěkným literárně - hudebním pásmem.
Tento rok vzniká tradice vystoupení pro Klub důchodců Kaučuk v penzionu pro seniory.
Den pro mou rodinu - Pasování na školáky se prvně koná v KD Vltava.

Školní rok 2013 - 2014

Zapsáno celkem 125 dětí na 5.třídách
administrativní pracovnice: 1
učitelky: 11
kuchyň: 4
úklid: 3
Personální změny:
DiS. Veronika Schafferová (učitelka 0,7 a asistent pedagoga 0,3) - odchod na MD
Marie Kindová - (učitelka 0,7 a asistent pedagoga 0,3) od 9.4. 2014
V tomto školním roce začala v červnu plánovaná rekonstrukce školní kuchyně. Organizačně náročná akce se neobešla bez spolupráce všech provozních zaměstnanců a tolerance rodičů.
Děti ze Zvonečkové třídy byly rozděleny od 1. 6. 2014 do ostatních tříd, paní učitelky pomáhaly na ostatních třídách vždy podle nastalé situace a potřeby a paní kuchařky zajišťovaly stravování z Mš Mikovická. Tam se z provozních důvodů přestěhovala kancelář ředitelky i prázdninový provoz školky.
Třídní projekty:
Pastelka - Pastelčina cesta za duhou
Čtyřlístek - Country tance s rytmikou
Zvoneček - Poznáváme rostliny, keře a stromy v našem okolí
Kopretinka - Místo, kde bydlím
Sluníčko - Rok s krtkem
Napsali o nás: Příspěvek třídy Pastelka na oficiálních stránkách APLA, Tak trochu jiný svět - seznamování s autismem k příležitosti Mezinárodního dne autismu 2.4.

Školní rok 2014- 2015

zapsáno 125 dětí na 5 třídách
učitelky: 11 + 1 asistentka
kuchyně: 4
úklid: 3
administrativní pracovnice: 1
Personální změny:
Michaela Brožovská - asistent pedagoga
Třídní projekty:
Pastelka - Sedm duhových kouzel
Čtyřlístek - Příroda může existovat bez člověka, ale člověk bez přírody nikdy
Zvoneček - Jóga ve školce
Sluníčko - Ekohrátky
Kopretinka - Rok s krtkem
V tomto školním roce na naší školce proběhla rekonstrukce pavilonu ,,B" - oranžovém pavilonu. Třída Kopretinka a Sluníčko má nové lino, koberec, dveře, kryty na topení a nově vymalováno, Proběhla také rekonstrukce společných prostor v pavilonu,,C" - nové schodiště, dveře, kancelářské prostory. Novou podlahovou krytinou se pyšní i třída Zvoneček a novými kryty na topení také třída Čtyřlístek
Prázdninový provoz zajišťovala Mš Mikovická.
Napsali o nás:
HVĚZDA PŘÁNÍ - akce Mělnického deníku zaměřená na podporu akce Celé Česko čte dětem. Hlavní protagonistou projektu p. Pepa Melen, který děti seznámil s báječnou knížkou, přečetl pohádku a zazpíval píseň, která dala název celému projektu. Vzpomínky na tuto akci zmínil i v rádiu Relax, kterého je moderátorem. Určitě bylo na co vzpomínat, protože třída Pastelka měla zrovna čertí den a tak, kdy se povede číst pohádku malým čertíkům.
Pastelka zajistila vystoupení pro důchodce v penzionu.

Školní rok 2015-2016

zapsáno 125 dětí na 5 třídách
administrativní pracovnice: 1
učitelky: 11 + 2 asistentky
kuchyně: 4
úklid: 3
Personální změny:
Petra Zemanová - asistent pedagoga na třídě Kopretina
Třídní projekty:
Pastelka - S Pastelkou se nenudíme, svět barevně vybarvíme
Čtyřlístek - Když jsme zdraví, vše nás baví
Zvoneček - Jóga pro děti - pokračujeme
Sluníčko - Co se děje v trávě aneb Přírodu my rádi máme a proto jí pomáháme
Kopretinka - Krtek a jeho kamarádi
V tomto školním roce začínáme s rekonstrukcí zahrady.

  • Říjen - probíhají bourací práce, průřezy a kácení stromů. Začínají se bourat chodníky mezi pavilony, což přináší velkou náročnost hlavně pro paní kuchařky. Školkou znějí zbíječky a bourací kladiva.
  • Listopad - chodníky jsou v plné rekonstrukci a dostat se do školky vyžaduje mnohou obratnost:

1. Hlavně bezpečně!!!
2. sledovat aktuálně vytyčený směr trasy a užívání vchodů do pavilonu
3. zvládnout chůzi v terénu, či po podlážkách, zejména za sychravého počasí
- terénní úpravy mají povahu staveniště - kope se, hloubí se jámy, vrší se hlína.
V důsledku tohoto jsme také řešily nepříjemnou havárii - havárii vody ve večerních hodinách. Mš byla následně druhý den uzavřena, náhradní provoz zajišťovala Mš Mikovická. Celá tato situace si vyžádala ještě jeden "havarijní - uzavírací den, o kterém však byli rodiče i personál školky spraven s předstihem. Rodiče tuto skutečnost vzali s pochopením.
Koncem měsíce se už rýsují na zahradě první stavby - dřevěné domečky.

  • Prosinec - chodníky dostávají svoji finální podobu a umožňují nám jen občasnou použitelnost.

V zahradě se objevují ostatní herní prvky a vše se blíží k předání.
16. 12.2015 je zahrada oficiálně předána, ovšem s odkladnými pracemi.

  • Pokračujeme na jaře. Konečné terénní úpravy - srovnání terénu a osetí trávou probíhá již v dubnu!!!

Doplňují se pískoviště pískem a stále platí zákaz užívání zahrady, což je velmi nepříjemné hlavně za slunečného počasí, kdy jsme byli všichni zvyklí chodit po odpočinku s dětmi ven.
V tomto školním roce se potýkáme ještě s jednou nepříjemnou situací a tou je nahromadění dlouhodobě nemocných paní učitelek. Komplikace střídá komplikaci a i drobná onemocnění, DVPP či návštěva zubaře jsou předzvěstí katastrofy. Na výpomoc se tedy u nás na školce střídají pí. učitelky z MŠ Mikovická, pakliže to umožňuje aktuální situace a počet dětí.
Všichni se už tedy těšíme na konec školního roku. Prázdninový provoz bude zajišťovat Mš Mikovická.

Školní rok 2016-2017

zapsáno 125 dětí na 5 třídách
ředitelka: Bc. Jitka Jírová
učitelky: 10 + 2 asistentky
kuchyň: 3
úklid: 3
administrativní pracovnice: 1
Personální změny:
Ludmila Chytilová - asistent pedagoga na třídě Zvoneček
Zahájení školního provozu 1.9.2016. Letos naše MŠ oslaví 40. výročí od zahájení provozu.

Školní rok 2017 - 2018

zapsáno 125 dětí na 5 třídách
ředitelka: Bc. Jitka Jírová
učitelky: 10 + 2 asistentky
kuchyň: 3
úklid: 3
administrativní pracovnice: 1

Na třídě Pastelak se předělávala šatna pro děti, na třídě Kopretinka se budoval sprchový kout a probíhaly opravy vody. Také nás čekala kontrola ČŠI.


Školní rok 2018 - 2019

zapsáno 125 dětí na 5 třídách
ředitelka: Bc. Jitka Jírová
učitelky: 10 + 2 asistentky + 1 školní asistent
kuchyň: 3
úklid: 3
administrativní pracovnice: 1

40. let naší MŠ - Den otevřených dveří - 15.11.2016

Školní rok 2019 - 2020

Zapsáno celkem 120 dětí
MŠ má celkem 21 zaměstnanců
ředitelka MŠ:  Bc. Jitka Jírová

učitelky: 10 + 2 asistentky
kuchyň: 3
úklid: 3

administrativní pracovnice: 1


Uzavření kralupských mateřských škol od 17. 3. 2020 do ODVOLÁNÍ.

Provoz mateřské školy byl po projednání se zřizovatelem MÚ Kralupy nad Vltavou na základě opatření nařízených vládou přerušen s účinností od 17. 3.2020 do odvolání .