Školička na doma

Školička na doma - domácí školička

Průběžně pro vás připravujeme...

Přemýšlíte, jak doma vaše děti zabavit nebo jak s nimi procvičovat některé dovednosti? Připravili jsme pro vás online zdroje, které rodičům pomáhají a budou děti bavit - využijte naše tipy a odkazy na elektronické vzdělávací materiály, které můžete využít s dětmi doma....

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLÁKY v době karantény - zde

LOGOPEDIE.  Logopedie je nauka o lidské řeči, jejích poruchách diagnostice a léčbě. Pro její vývoj jsou rozhodující prvé dva roky života, kdy dítě své broukání, žvatlání a zejména první slabiky a slůvka samo porovnává a upravuje podle vzoru nejbližšího a nejstálejšího, především podle řečových projevů své matky. U dítěte, které nemluví nebo mluví nápadně později než vrstevníci, se péče zahajuje okolo třetího roku. Níže najdete tipy k domácímu procvičování výslovnosti.

DOMÁCÍ ŠKOLIČKA:

 • Chodíte na logopedii a dostali jste "domácí úkol - procvičovat jednotlivíé hlásky? Stáhněte si cvičení k procvičení každé hlásky: Zde najdete cvičení ke stažení z logopedie online
 • Každodenní cvičení logopedie je skutečná výzva pro děti i rodiče. Motivační listy vám pomůžou! Vstupte do logopedické výzvy a vydržte cvičit logopedii každý den po celé tři týdny. Zde: https://www.logopedieprodeti.cz/
 • Obrázky k procvičování výslovnosti - logopedie obrázky ke stažení
 • On-line klinická LOGOPEDIE A PSYCHOLOGIE pro děti a dospělé. STÁHNĚTE SI E-booky zdarma!
 • DOMÁCÍ ŠKOLKA - logopedická prevence, hláska C. ( Slova k procvičení: slova začínající na C, slovo končící na C, slova s C uprostřed. Artikulační cvičení: cvičení ve spojení s vokály, cvičení se zdvojenými slabikami,cvičení s jednoslabičnými slovy, cvičení s dvojslabičnými slovy, cvičení s trojslabičnými slovy.)

GRAFOMOTORIKA. Grafomotorika zahrnuje úroveň motorické (pohybové) způsobilosti pro grafický výraz, psaní, obkreslování , kreslení, rýsování. Zvládnutí grafomotorických dovedností je žádoucí pro děti před nástupem do první třídy. Grafomotorické dovednosti jsou jedním z kritérií při posuzování školní zralosti dítěte. Jemná motorika - koordinace očí a rukou, správně zvládnutý úchop psacích potřeb, příboru, navlékání korálků, tvorba mozaik a pod. Jemná motorika a grafomotorika jsou úzce spjaty, nelze je od sebe oddělit. Níže najdete tipy k domácímu procvičování .....

DOMÁCÍ ŠKOLIČKA:

Domácí školka - videa

DOMÁCÍ ŠKOLKA - představení nového projektu. Videa pro děti předškolního a mladšího školního věku - zdroj YouTube

 • DOMÁCÍ ŠKOLKA - cvičení a relaxace. (Video, u kterého si děti zacvičí, protáhnou si jednotlivé partie těla, zahrají si pohybovou hru, zopakují si části lidského těla a při relaxaci si poslechnou pohádku O skřítkovi Smrkáčkovi)
 • DOMÁCÍ ŠKOLKA - povídání o ručičkách. (V první části si děti zahrají námětovou hru se svým oblíbeným plyšákem. Ve druhé části si děti protáhnou krční svaly, poslechnou si informace o ručičkách, naučí se básničku o prstech a dozví se, jak se správně myjí ruce)
 • DOMÁCÍ ŠKOLKA - i pod rouškou je krásný úsměv. (Děti si vyzkouší hru na tělo (tleskání, pleskání) a procvičí si rytmizaci. Naučí se básničku "O zdravíčku". Hravou formou se dozví, proč je nutné v době epidemie nosit roušky a na závěr budou děti KOUZLIT (hokus-pokus).
 • DOMÁCÍ ŠKOLKA - dovádění a poznávání částí obličeje. (Video se zaměřením na dovádění (pohybovou aktivitu), opakování básniček, poslech pohádky "O Malíčkovi", procvičení pohotové reakce, postřehu. Poznávání obrázků částí obličeje. Slabikování částí obličeje.)
 • DOMÁCÍ ŠKOLKA - zábavné tvoření "špinavá ruka". (Zábavné tvoření s povídáním o čistotě rukou. Obkreslování ruky, malování vodovými barvami, trhání papírového kapesníku, tvoření papírových kuliček, lepení, kresba fixami.)
 • DOMÁCÍ ŠKOLKA - jarní aktivity se slepičkou. (Četba pohádky s názvem "Jak kohoutek probudil celý svět". Cvičení - pohybová hra na slepičku, kohoutka a kuřátko. Naučení jednoduchých říkanek o slepičce a kohoutkovi. Grafomotorické cviky na uvolnění zápěstí (kruh, spodní oblouk, tečky) doplněné říkankami a písničkou. Ukázka obrázku kohoutka vytvořeného obkreslením prstů. Malování svislých pruhů vodovými barvami, poznávání barev. Naučení první sloky písničky "Když jsem já sloužil". Finálním překvapením je ukázka reálného života slepic na dvorku ;-)
 • DOMÁCÍ ŠKOLKA - super zábava s Otesánkem. (U videa se děti skvěle zabaví, zacvičí, zatancují, naučí se básničku "Zoubky", naučí se stříhat zuby z papíru a namalovat hlavu Otesánka)
 • DOMÁCÍ ŠKOLKA - cvičení a pohádka Otesánek
 • DOMÁCÍ ŠKOLKA - skvělá zábava s bramborou (Naučení básničky "Brambora" s pohybem, cvičení, náměty na aktivity rodičů s dětmi, umývání brambor, cvičení s určováním před, nad, pod, vedle a výroba bramborových razítek.) 
 • DOMÁCÍ ŠKOLKA - logopedická prevence, hláska
 • DOMÁCÍ ŠKOLKA - cvičení a relaxace, učení se slepičkou (Cvičení s protažením těla při zdravotních cvicích. Pohybová hra o kuřátkách a slepičce. Relaxace po cvičení při četbě pohádky "Jak se kohoutek vyznal slepičce". Naučení písničky "Slepička". Ukázka kresby slepičky, kohoutka a kuřátka. Jednoduchá hádanka pro děti.)
 • DOMÁCÍ ŠKOLKA - zábava s kůzlátky (Cvičení motivované kůzlátky (skoky, poskoky). Protažení horních a dolních končetin. Cvičení s maňáskem. Pohybová hra "Na vlka a kůzlátka". Pohybová hra "Hop, skok, šup, rup". Četba pohádky "O neposlušných kůzlátkách".)
 • DOMÁCÍ ŠKOLKA - pejskování. (Říkanka o pejskovi, cvičení motivované pejskem, námětová hra na pejska, naučení písničky "Ten náš pes", povídání o pejscích, tipy na grafomotorické cviky s námětem pejsci a videa se štěňátky dalmatinů.)
 • DOMÁCÍ ŠKOLKA - o kočičkách. (Cvičení motivované kočičkou. Protažení horních a dolních končetin, zádových svalů. Četba pohádky "Byla jednou koťata". Motání klubíčka s říkankou. Zpěv písničky "Kočka leze dírou". Ukázka tvorby kočičky z papíru a provlékání provázku.)
 • DOMÁCÍ ŠKOLKA - výroba domácí plastelíny. (Tip pro rodiče na výrobu DOMÁCÍ PLASTELÍNY. Ukázka správného postupu.)
 • DOMÁCÍ ŠKOLKA - o koníčkovi. (Cvičení motivované koníčkem. Protažení dolních končetin a pánve. Pohybová hra "Dostihy". Četba pohádky "Princezna a kůň". Představení dvou Orffových nástrojů a zpěv písniček "Prší, prší", "Halí, belí". Procvičení a rozhýbání jazyka. )
 • DOMÁCÍ ŠKOLKA - maminka. (Tancování při písničce věnované mamince. Povídání o kytičkách, o tom, jak udělat mamince radost a jak ji můžeme pomoci. Recitace básniček. Vytleskávání slabik má-ma, ma-min-ka. Zpěv ukolébavek "Spi, děťátko, spi", "Hajej, můj andílku".)
 • DOMÁCÍ ŠKOLKA - opičkování (Tancování a cvičení s opičkou. Protažení horních a dolních končetin. Naučení tří básniček o opičkách. Ochutnávka banánu. Naučení kreslení opičky. Ukázka tvoření pro děti - výroba opičí čelenky a originálních obrázků opiček z obtisků ruky a chodidla.)
 • DOMÁCÍ ŠKOLKA - motýlkování. (Tipy na tvoření motýlků. Cvičení s dětmi motivované motýlkem. Pohybová hra "Na motýlky". Výroba masky motýlka na obličej, výroba motýlka z plastelíny, krepového papíru a dřevěného kolíčku. Ukázka kreslení motýlka. Výroba motýlkového náramku.)
 • DOMÁCÍ ŠKOLKA - tatínek ( Písnička a básnička věnovaná tatínkovi. Malování netradičního portrétu tatínka s použitím dřevěných kolíčků na prádlo. Obtisk dlaně na pracovní rukavici. Výroba dinosaura. Ukázka hry se šroubky a matičkami.)
 • a další videa ZDE