Než nastoupím do MŠ...

Před nástupem do MŠ

Přemýšlíte, co všechno by mělo vaše dítko umět, ptáte se ostatních rodičů, ale stále si nejste úplně jistí? Anebo vám to připadá ještě daleko, a tak to zatím neřešíte?
Jaké dovednosti jsou ale vlastně pro nástup do mateřské školy důležité a bez kterých se malý školáček neobejde? V následujícím příspěvku Vám přinášíme množství informací na toto téma.

V běžných mateřských školách se zpravidla vyžaduje, aby dítě umělo a znalo:

 • znát své jméno a příjmení
 • obléknout se a svléknout, obout a zout (s případnými nedostatky samozřejmě pomůže učitelka - ale mějte na vědomí, že na třídě je 25 dětí)
 • poznat si svoji značku, kterou je v označeno místo pro uložení jeho věcí
 • poznat si svoje oblečení a obuv (je lepší dávat starší - myšleno dítěti dobře známé oblečení, které si pozná)
 • najíst se lžící a pít ze skleničky a hrníčku (buďte trpěliví a nechte dítě jíst doma samo - myšleno přestaňte krmit)
 • umýt si ruce, vyčistit zuby, utřít se do ručníku
 • používat samostatně záchod (pleny či pravidelné pomočování je nepřípustné. Samozřejmě občas se může stát, že se dítě zabere do hry či nestihne doběhnout na WC a počůrá se)
 • vysmrkat se a používat kapesník
 • bez problémů chodit po schodech
 • uklidit si po sobě hračky - buďte důslední ( Jak naučit díte uklízet po sobě hračky)

Další požadavky

Dítě by mělo znát základní pravidla slušného chování a dodržovat je (pozdravit, poděkovat, poprosit).
Důležitá je i určitá kázeň, respektive to, aby reagovalo na běžné pokyny učitelky a dalších dospělých osob v mateřské škole.
Fajn je, když umí vyjádřit své pocity a potřeby, tedy co si přeje a potřebuje.
Je dobré, aby bylo dítě zvyklé jíst všechny běžné druhy potravin, nebylo vybíravé a stravu neodmítalo.
Není přípustné, aby bylo v mateřské škole dítě nuceno do jídla.
Pokud má Vaše dítě problémy s jídlem i v domácím prostředí, nelze očekávat, že se to ihned ve školce naučí. Nějaký pokrok lze u dítěte postřehnout, ale většinou je to až po delší době, někdy i až v následujícím školním roce pravidelného pobytu v prostředí mateřské školky.
Pokud paní učitelka od rodičů zjistí, co nemá dítě rádo, tak s tím počítá.

A co dělat, když se dítě nenaučí vše včas?

Možná se vám zdá, že září je ještě daleko, ale na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že dítě se potřebné dovednosti nenaučí hned.
Určitě mnohé z nich již naprosto bez problémů zvládá, ale některé si asi ještě bude muset osvojit či upevnit.
A čím dříve začnete vše dolaďovat, tím bude Vaše dítě ve větší pohodě, až začne navštěvovat školičku.
Důležité je, aby se dítě pokud možno do školky těšilo a nemělo jí hned od počátku spojenou se stresem, že mu něco nejde.
A pokud se váš potomek nestačí něco naučit, anebo mu to prostě nepůjde tak, jak byste si představovali?
Určitě se tím nijak nestresujte a netlačte na něj, ale v úsilí a pravidelnosti při zvládání potřebných dovedností a návyků nepolevujte a dítěti neulevujte. Pravidelností a postupem doby se to určitě naučí.
Hodně štěstí a hlavně trpělivosti.

Kdo je tohle všechno může a má naučit?

Informatorium, 2/2005; autor: Mgr. Pavla Petrů-Kicková; MŠ Strančice,

Všichni patrně známe základní dovednosti, které v minulosti umožňovaly dětem vstup do mateřské školy.
Takže jen připomenu:

 • znát své jméno, příjmení, adresu svého bydliště,
 • umět se oblékat i svlékat, zapínat oděv a zavazovat tkaničky,
 • umět se najíst,*udržovat čistotu,
 • umět si vyčistit nos,
 • respektovat pokyny dospělého,
 • umět říci co potřebuji,
 • dodržovat zásady slušnosti (pozdravit, požádat a poděkovat).
Některá mateřská škola požadovala umět vyjmenovat dny v týdnu, znát jméno a příjmení rodičů, vědět, kde jsou zaměstnáni apod. Jistě lze podotknout, že některé požadavky byly přemrštěné, zvláště zavazování tkaniček bylo nočnímůrou dětí i rodičů.

Dnešní požadavky na děti...

Tak hlavně byly zrušeny jakékoli požadavky na dítě....
K tomu, aby bylo dítě přijato k docházce do mateřské školy, stačí přání rodičů, vyjádření dětského lékaře a věk 3 roky.
Velká část rodičů si přeje, aby dítě vstoupilo dodětského kolektivu ihned po dovršení tří let, nebo raději ještě dřív. "Chtěl bych přihlásit do školy svého syna, jsou mu skoro tři roky," sděluje otec. " Kdy mu budou tři?" ptá se ředitelka." V září 2005, ale je moc šikovný a hlavně společenský," zní odpověď. (Stalo se v listopadu 2004.)
Pediatr se nikdy nepostaví rodičům na odpor, vždy respektuje jejich přání. Pokud si dovolí z hlediska svých praktických zkušeností poradit něco, co se rodičům nelíbí, rodiče si bez obtíží najdou jiného, který jim vyhoví. Někdy jsou dětští lékaři rodinnými příslušníky nebo dobrými známými a tam pak mohou jít potřeby dítěte úplně stranou. Pokud se u dítěte opravdu jedná o nějaký problém, pediatři i psychologové z poraden naopak ordinují mateřskou školu jako lék:
"Dejte ho do školky, tam se naučí jíst, nepočůrávát se, vysmrkat apod."

A když bychom vzali původní požadavky a porovnali je s dnešním stavem, vidíme, že:

 • na své jméno dítě většinou nereaguje,
 • dítě se posadí a čeká, tak jako panenka a nechá se obléknout, většinou ani neví, kam co patří,
 • dítě nezná běžná jídla a je potřeba ho motivovat, přesvědčovat a krmit nebo dokrmovat,
 • rodiče přicházejí s požadavkem, aby bylo do školky přijato dítě s plenami,
 • dítě se ani nepokouší utřít si nos, rovnou přijde za učitelkou s tekoucím sekretem,
 • dítě nerespektuje žádné pokyny na první oslovení, je nutné oslovit ho několikrát a ještě to mnohdy nestačí,
 • většina dětí s nikým z nového prostředí nekomunikuje anebo až po delší době - půl roku i déle,

...jak je možné chtít od dětí, aby pozdravily, když to mnohdy nedělají rodiče?...

Co dnešní děti umějí?

 • Bránit se, nenechat si nic líbit;
 • diskutovat o všem a se všemi;
 • manipulovat s rodiči i učiteli, pokud se dají;
 • prosazovat svá práva a dožadovat se jejich splnění za každou cenu;
 • mají hodně vědomostních informací z různých oborů lidské činnosti.

A co by potřebovaly umět?

 • Respektovat pravidla a autoritu, která je určuje, ale i diskutovat o nich.
 • Zvládat sebeobsluhu, ale i zajímat se o nové poznatky a neustále se vzdělávat.
 • Komunikovat se svým okolím, ale i umět nepříjemnou komunikaci odmítnout.
 • Zvládat společenské chování, ale i při tom mít možnost být sám sebou.

... Kdo je tohle všechno může a má naučit?...

Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí

 1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako "tam tě naučí poslouchat", "tam se s tebou nikdo dohadovat nebude" apod.
 2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.
 3. Veďte dítě k samostatnosti - zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.
 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky... ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) - vyhněte se výhrůžkám typu "když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne".
 5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.
 6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného- (plyšáka, hračku, šátek).
 7. Plňte své sliby!- když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.
 8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.
 9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě - pokud den ve školce proběhne v pohodě - chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.
 10. Promluvte si s učitelkou. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte - třeba zda můžete s dítětem ze začátku jít na chvíli do třídy, apod.

Co potřebuje dítě do MŠ:

Prosíme rodiče, aby svým dětem všechny věci řádně označili ZNAČKOU nebo jménem DÍTĚTE!

 • Čisté, účelné a pohodlné oblečení do třídy: tričko, kalhoty, sukni, zástěrku s kapsou na kapesník
 • Přezůvky do třídy ( NE pantofle - z bezpečnostních důvodů!)
 • Náhradní spodní prádlo, oblečení (u malých dětí raději více)
 • Oblečení na pobyt venku - sportovní, takové, které lze umazat
 • Na odpolední odpočinek - pyžamo nebo noční košili
 • Hygienické potřeby vybíráme dle potřeby

Malým dětem doporučujeme dávat do MŠ starší jim známé oblečení, aby si ho lépe samy poznaly (nám rozhodně nevadí, že nebude "fungl" nové, značkové, atd. - naopak - dejte dětem to, co důvěrně znají)
V šatně má každé dítě své místo na oděv a obuv označené značkou. Rodiče je nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení, nenechávají zde léky, potraviny, ostré předměty a udržují zde pořádek