FOTOGALERIE

Škola pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace a informování veřejnosti o činnosti školy jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Škola neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Z důvodu právní opatrnosti škola doporučuje třetím osobám, které stahují obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Škola nenese odpovědnost za užívání a další šíření zveřejněných fotografií a videí třetími osobami.


Oslava dne dětí 1.6.2021

Pasování předškoláků

Výlet třída Zvoneček 9.6.2021

Výlet třídy Pastelka 7.6. 2021

Výlet třídy Ćtyřlístek 3.6. 2021

Výlety tř. Kopretina a Sluníčko - Veltrusy 10.6.2021

Mikulášská nadílka v MŠ - 4.12.2020

Podzimní výlet - ZOOPARK Zájezd

Karneval pro děti a rodiče - KD Vltava - 12.02.2020

Prevent. program v ZŠ Gen. Klapálka + návštěva v 1. třídě ZŠ

Mikuláš v MŠ