VÝUKA NA DOMA

Distanční výuka - předškoláci

Mateřská škola má nově povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.

Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.
U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. V ostatních případech nemá škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole.
Do této složky Vám budeme vkládat náměty pro práci doma.

Distanční výuka - březen 2021

Milí rodiče a zákonní zástupci, od 1. 3. 2021, kdy byly usnesením vlády ČR uzavřeny všechny mateřské školy, zahajujeme distanční výuku pro předškolní děti (děti v posledním roce před nástupem do základní školy). Rodiče dětí jsou povinni nabídku distanční výuky využívat.
Materiály Vám budou zaslány elektronicky e-mailem, dále si rodiče mohou vyzvednout materiály osobně v MŠ (po předchozí domluvě termínu si zákonný zástupce dítěte může si vyzvednout materiály a úkoly v MŠ)
Zpětná vazba - odevzdání zadaných úkolů v mateřské škole.
Pro PŘEDŠKOLÁKY je vzdělávání povinné, vaše zpětné vazby učitelky archivují v Portfoliu dítěte.

ZPRACOVANÉ ÚKOLY ODEVZDÁTE NA SVÝCH TŘÍDÁCH PŘI NÁVRATU PO OTEVŘENÍ MŠ!

Tyto materiály platí pro děti z obou MŠ.

  • Mikovická MŠ pro třídu: Hvězdička, Měsíček, Žabičky (mladší děti mohou vypracovat také podle zájmu)
  • MŠ Gen. Klapálka pro třídu: Pastelka, Čtyřlístek, Zvoneček (mladší děti mohou vypracovat také podle zájmu)

Materiály ke stažení najdete níže